Trang chủ » Một số quy định về chất thải công nghiệp

Một số quy định về chất thải công nghiệp

Chất thải công nghiệp đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, gây ra nhiều vấn đề khó khăn cho môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, thông qua việc áp dụng quy định về chất thải công nghiệp, chúng ta có thể giảm thiểu những rủi ro và tận dụng được những lợi ích từ việc xử lý chất thải một cách bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số quy định quan trọng về chất thải công nghiệp tại Việt Nam.

Quy định về chất thải công nghiệp

Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường

Phân loại chất thải là một trong những biện pháp quan trọng trong quản lý chất thải. Phân loại chất thải giúp giảm thiểu lượng chất thải cần phải xử lý, đồng thời tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành 03 nhóm như sau:

 • Nhóm 1: Nhóm được tái sử dụng, tái chế sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Nhóm này bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường có khả năng tái chế, tái sử dụng.
 • Nhóm 2: Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng. Nhóm này bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.
 • Nhóm 3: Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. Nhóm này bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường không thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Các loại chất thải này cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

Theo khoản 5, Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Chất thải phải được chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển.

 • Nhằm đảm bảo an toàn cho người và môi trường, tránh để chất thải bị rơi vãi, rò rỉ ra môi trường gây ô nhiễm. Các thiết bị, dụng cụ chứa, đựng chất thải phải được thiết kế, chế tạo phù hợp với loại chất thải, đảm bảo kín khí, không có khe hở, không bị rách, thủng.
 • Trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển thì các thiết bị, thùng chứa này phải được thiết kế, chế tạo chắc chắn, đảm bảo không bị rơi vãi, rò rỉ chất thải trong quá trình vận chuyển.

Chất thải phải được vận chuyển theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định.

 • Nhằm đảm bảo chất thải được vận chuyển đến đúng nơi xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường trước khi vận chuyển. Chất thải sau khi được phân loại phải được vận chuyển theo loại tương ứng.

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • Nhằm phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra hoạt động vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được trang bị thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài các yêu cầu trên, việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường sau khi được phân loại phải được lưu giữ riêng theo loại. Việc lưu giữ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải nguy hại là loại chất thải có chứa thành phần gây ô nhiễm môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép. Việc để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật.
 • Không làm phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra môi trường. Việc phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra môi trường có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.
 • Lưu giữ bằng các thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ phù hợp theo quy định. Các thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với loại chất thải, đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Trách nhiệm của chủ nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường

Căn cứ tại Điều 66 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

 • Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường; có thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường; được phép chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định này sau khi phân loại theo đúng quy định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 • Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khi chuyển giao nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý quy định tại điểm c khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường.

Quy định về việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng để giảm thiểu phát sinh chất thải, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, áp dụng biện pháp xử lý đối với các loại chất thải không thể tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng hoặc chuyển giao cho các đối tượng sau đây:

 • Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp.
 • Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp.
 • Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng theo quy định nêu trên.
 • Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này.

Các yêu cầu về việc tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn có trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải bảo đảm đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường.
 • Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp để xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, trừ trường hợp phù hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong các quy hoạch có liên quan.

Hy vọng những thông tin cung cấp ở bài viết trên có thể giúp bạn nắm rõ những quy định về chất thải công nghiệp. Chất thải công nghiệp là một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần quan tâm và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc xử lý và tiêu hủy phải được thực hiện  đúng với quy định về chất thải công nghiệp bởi không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sức khỏe con người.